Πώς μπορώ να δω τα email μέσω WEB (webmail);

Για να συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό e-mail του hosting σας μέσω web πηγαίνετε στην εξής διεύθυνση (όπου domain.gr το όνομα του domain σας):

http://webmail.domain.gr
username: ολόκληρο το email (π.χ. [email protected])
password: ο κωδικός του email σας

  • 3 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

Σχετικά Άρθρα

Ρυθμίσεις λήψης / Αποστολής email από Outlook, Firebird, κ.λ.π

Όπου domain.gr το όνομα του domain σας Στοιχεία σύνδεσηςUser Name (Όνομα χρήστη): Ολόκληρο το...