Άρθρα

 Πώς μπορώ να δω τα email μέσω WEB (webmail);

Για να συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό e-mail του hosting σας μέσω web πηγαίνετε στην εξής...

 Ρυθμίσεις λήψης / Αποστολής email από Outlook, Firebird, κ.λ.π

Όπου domain.gr το όνομα του domain σας Στοιχεία σύνδεσηςUser Name (Όνομα χρήστη): Ολόκληρο το...