Προβολή άρθρων με ετικέτα 'SMTP'

 Ρυθμίσεις λήψης / Αποστολής email από Outlook, Firebird, κ.λ.π

Όπου domain.gr το όνομα του domain σας Στοιχεία σύνδεσηςUser Name (Όνομα χρήστη): Ολόκληρο το...