Βάση Γνώσεων

Πώς μπορώ να δω τα email μέσω WEB (webmail);  Εκτύπωση αυτού του άρθρου

Για να συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό e-mail του hosting σας μέσω web πηγαίνετε στην εξής διεύθυνση (όπου domain.gr το όνομα του domain σας):

http://webmail.domain.gr
username: ολόκληρο το email (π.χ. user@domain.gr)
password: ο κωδικός του email σας

Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

Επίσης Διαβάστε

Τι ρυθμίσεις πρέπει να κάνω στο Outlook;
Βεβαιωθείτε ότι στο Outlook οι χρήστες έχουν τις εξής ρυθμίσεις (όπου domain.gr το όνομα του...