Υποβολή Αιτήματος

Υποβολή Αιτήματος

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε μια λύση στα προβλήματά σας, μέσω της Βάση Γνώσεων, μπορείτε να υποβάλετε Αίτημα Υποστήριξης επιλέγοντας το κατάλληλο τμήμα παρακάτω.


  Client Support

Αιτήματα προς διευθέτηση


  IT - Informatics Services

Τεχνική Υποστήριξη για συστήματα πληροφορικής


  Software Development

Ανάλυση, Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Λογισμικού


  Hosting

Ονόματα χώρου και φιλοξενία εξυπηρετητών