Βάση Γνώσεων

  Άρθρα

Άδεια Χρήσης Λογισμικού
1. Άδεια χρήσης του Λογισμικού Η iBS ΕΠΕ έχει τα αποκλειστικά νόμιμα δικαιώματα πνευματικής και...
Αξία παρεχόμενων υπηρεσιών (Wordpress, PHP, MySQL, Servers, Workstations)
Προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση & υψηλού επιπέδου ποιότητας, παρεχόμενες τεχνικές...
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Ιστότοπου 60 ημερών
Με την παράδοση του ιστότοπου, σας προσφέρουμε εγγύηση καλής λειτουργίας 60 ημερών διότι κύριο...
Συμφωνητικό Παροχής Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Χρήσης Ιδεατών Εξυπηρετητών (Hosting)
Tο παρόν συμφωνητικό περιγράφει την εγγύηση διαθεσιμότητας του δικτύου των υπηρεσιών hosting της...